KONGRE ÖZET VE TAM METİN KİTAPÇIKLARI YAYINLANMIŞTIR! (04.01.24)

KONGRE ÖZET VE TAM METİN KİTAPÇIKLARI GÜNCELLENMİŞTİR (14.02.2024)

Özet Bildiri Kitabı:
https://drive.google.com/file/d/1bIKp8mshsxXEBuSDVDgCvzYbTKsu8XIQ/view?usp=sharing

Tam Metin Kitabı:
https://drive.google.com/file/d/1IlJJsJwZ8WWq622lV-qne9ap0Z8padaM/view?usp=sharing

 

KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ

Kongre sonuç bildirgesine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/17xmWznCjtXT1R-q9Yk0WkCdIDn3gxJw4/view?usp=sharing

ÇEVRİMİÇİ KATILIM

Kongreye çevrimiçi olarak katılmak isteyen katılımcılarımız kendilerine iletilen maildeki veya aşağıdaki linkten formu doldurabilirler!

https://forms.gle/MMMhcLQ3MNLWYV3k8

ÇEVRİMİÇİ BİLDİRİ SUNUMU

Kongrede çevrimiçi bildiri sunumu gerçekleştirmek isteyen katılımcılarımız kendilerine iletilen maildeki veya aşağıdaki linkten formu doldurabilirsiniz!

https://forms.gle/6VoJxrbVGb3XVhEq8

BİLDİRİ KABUL

-Hakem sürecinden geçen bildirilere katılım mailleri gönderilmeye başlanmıştır.

 

-Bildiri Kabul Mektuplarınız için kullanıcı panelinizi kontrol edebilirsiniz. Bildirisi kabul alan bildiri sahiplerinin kabul mektupları kendi sistemlerine yüklenmiştir.

KONGRE ÇALIŞTAYLARI

Kongremiz kapsamında düzenlenecek çalıştaylar ''yüz yüze'' gerçekleştirilecektir!

MEB BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

MEB bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın kongreye katılımı için, hem üniversite hem de dernek üzerinden meslektaşlarımızın görev yaptığı kurumlara kongre davet yazıları gönderilecek. Bildirili ya da dinleyici kaydı yaptıran meslektaşlarımız “öğretmenlerin mesleki çalışmalara katılımı izin yönergesi” doğrultusunda izinlerini alıp katılım sağlayabilirler.

MEB bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın kongreye katılımı için, hem üniversite hem de dernek üzerinden meslektaşlarımızın görev yaptığı kurumlara kongre davet yazıları gönderilecek. Bildirili ya da dinleyici kaydı yaptıran meslektaşlarımız “öğretmenlerin mesleki çalışmalara katılımı izin yönergesi” doğrultusunda izinlerini alıp katılım sağlayabilirler.
Kıymetli Ruh Sağlığı Profesyonelleri,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da gerçekleştireceğimiz 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde görmekten onur duyarız.
 
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı, “hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmak, hastalık kavramını aşan, bireyin kendisi, ailesi, çevresi, işi ve toplumla ilişkilerini belirleyen, insan yaşamının temel boyutudur.
 
Ruh sağlığı, her bireyin kendi potansiyelinin farkında olduğu, yaşamın olağan zorluklarıyla baş edebildiği, üretken ve verimli olarak çalışabildiği ve yaşadığı çevreye katkıda bulunabildiği iyilik halidir. Bu iyilik halinin sağlanması ve sürdürülmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, herkesin ulaşabileceği, yaygın ve nitelikli ruh sağlığı hizmetlerinin sunumu günümüz toplumları için lüks değil bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla insan hakları ve çocuk hakları ilkeleri ışığında, toplumun ve bireyin ruh sağlığının korunmasına ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimin sağlanmasına yönelik temel ilkelerin belirlenmesi ve bu doğrultuda verilecek önleyici, destekleyici ve iyileştirici hizmetlerin mümkün olan en az kısıtlayıcı ve en uygun yöntemlerle sağlanması önem arz etmektedir.

Derneğimiz,
 
Sağlıklı yaşamayı tehdit eden koşulların oluşmaya başlamasıyla birlikte henüz etkilenmemiş bireye, gruba ya da sisteme yönelik olarak ruh sağlığı sorunlarının oluşmasını önlemek; çocukların sağlıklı ruhsal gelişimini ve beceri kazanmalarını desteklemek ve bireylerin iyi olma hallerini artıracak davranış, bilgi ve tutum kazandırmak yoluyla iyilik hallerini güçlendirilmeye yönelik koruyucu, önleyici ve gelişimsel hizmetleri öncelemektedir.

Bu öncelikten hareket ederek Kovid-19 sonrası Dünya’da eşitsizliklerin dramatik bir şekilde arttığı göz önünde bulundurarak Kongremizin bu yılki teması Erişilebilir Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik olarak belirlemiş olup Kongre sloganı ise “Ruh Sağlığı Hizmeti Lüks Değil İhtiyaçtır” şeklindedir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanlarla(akademisyen, politika yapıcı, meslek kuruluşları temsilciler vb.) konferans, panel, atölye çalışmaları ve çeşitli platformlar yoluyla ruh sağlığı hizmetlerine erişimin önündeki psikolojik, sosyal, kültürel, mevzuatsal ve yapısal engelleri tartışılacaktır. Ayrıca iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı ve ruh sağlığını tüm hepimiz için öncelik haline getirecek bir ortamı tesis etmede farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin yayınlarından olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Klinik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Danışmanlığı Dergisinde yayımlanabilecektir.

Toplum ruh sağlığına katkıların amaçlandığı bu önemli ve prestijli bilgi şölenine tüm toplum ruh sağlığı paydaşlarını davet etmekten ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında Başkentimiz Ankara’da ağırlamaktan onur duyarız.
 
  Prof.Dr. Metin PİŞKİN
Kongre Eş Başkanı
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Kongre Eş Başkanı
 
 
 

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  1 Nisan 2022
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  15 Ekim 2023
 • Geç Kayıt Tarihleri
  6-10 Kasım 2023
 • Bildiri Başvuru Sonuçlarının Duyurulmaya Başlanması
  15 Ekim 2023
 • Kongre Programının Açıklanması
  13 Kasım 2023
 • Kongre Tarihi
  17-18-19 Kasım 2023

Kongre Afişi