PDR KONGRE 2023 - Tam Metin Yazım Kuralları           24. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ
 
TAM METİN YAZIM KURALLARI
 
Değerli Ruh Sağlığı Profesyonelleri,
 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği iş birliğinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ankara’da 17-18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’ni sizin kıymetli katılımlarınızla gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
 
Şu anki geldiğimiz aşamada, Bildiri Özet Kitapçığı ve Tam Metin Kitabının hazırlanmasına başlamış bulunmaktayız. Tam metin gönderecek katılımcılarımız için 4 Aralık 2023 olarak belirlenen tarih 15 Aralık 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.
 
Sunulan bildirilere dair oluşturulacak tam metinlerin 15 Aralık 2023 saat 23:59’a kadar ve isteğe bağlı olarak sisteme yüklenmesi önemle rica olunur. Bu tarihten sonra sisteme yüklenen tam metinler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tam metinler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda yer almaktadır.
 
Tam Metin İçin Genel Kurallar:
 • Tam metin Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Tam metnin boyutu A4 olarak seçilmelidir. Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. 
 • Tam metinde yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazı tipi boyutu 12 punto olmalıdır. Satır aralığı 1,15 olarak belirtilmelidir. Tek sütun halinde yazılmalıdır.
 • Tam metin boyunca, paragraflar iki yana yaslı olmalı, 1 cm’lik girinti ile başlamalı ve Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Tam metin içerisinde vurgulama yapılması gereken durumlarda koyu vurgulama yapılmalıdır.
 • Tam metin oluşturulurken, metin içi ve metin sonu kaynakça gösterilirken APA 7 stili takip edilmelidir.
 • Tam metin bütün öğeleriyle (kaynakça dahil olmak üzere) minimum 3000 maksimum 8000 sözcük olmalıdır.
 • Tablo, grafik ve şekiller numaralandırılmalıdır.
 • Tablo, şekil, resim, grafik gibi unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Tablolar, grafikler ve şekiller tam metin içerisinde verildiği sırayla numaralandırılmalıdır. Tablolarda, grafiklerde ve şekillerde genel yazım kurallarının dışında 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Paragraflar öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. Satır aralığı tek olmalıdır.
 • Tam metinde sayfa numarası bulunmamalıdır.
 • Tam metinde Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç ile Kaynakça bölümleri yer almalıdır. Derleme çalışmalarında Yöntem ve Bulgular bölümleri yerine yazarların uygun gördükleri ve bilimsel çalışmalara uygun başlıklar eklenebilir.
 • Tam metinde yer alacak başlıklar ve metin ile tablolar ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 
Tam Metinlerin Bölümlerine dair Kurallar:
 
Başlık
 • Bildirinin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak içermelidir.
 • Başlık koyu, ortalı, bağlaçlar dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce başlık altında araştırmacıların isim ve soy ismine yer verilmelidir.  Yazar isim ve soy isimleri ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır. Dipnot verilerek araştırmacılara dair şu bilgiler sırasıyla verilmelidir: Unvan, Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta
 
Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords
 • Her tam metin hem Türkçe hem de İngilizce özet içermelidir.
 • Tam metin içerisinde önce Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler yazılmalı, ardından Abstract ve Keywords yer almalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce özetler çalışmanın gerekçesine, amacına, yöntemine, bulgularına ve sonuçlarına dair bilgiler içermelidir.
 • Türkçe ve İngilizce özetler, iki yana yaslı ve 250-400 kelime arasında yazılmalıdır.
 • Tam metinde yer alan Türkçe ve İngilizce özetler birbiriyle tutarlılık göstermelidir.
 • Tam metinde yer alan Türkçe ve İngilizce özetler, bildiri sunumu için sisteme yüklenen özetler aynı ya da benzer nitelikte olmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.
 • Tam metinde yer alan Türkçe ve İngilizce özetler verildikten sonra özetin alt kısmında bildirinin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Anahtar kelimeler arasında virgül konmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır.
 
Başlık ve Alt Başlıklar
 • Tüm başlıklar Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Birinci derece başlıklar büyük harfle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
 • İkinci derece başlıklar sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
 • Üçüncü derece başlıklar sözcüklerin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle 1 cm paragraf başı kullanılarak, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
 • Dördüncü derece başlıklar sözcüklerin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle 1 cm paragraf başı kullanılarak, sola dayalı, koyu ve italik yazılmalıdır.